ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ DOCTOR CARE

- Καρδιολογικός Έλεγχος || από 80€ μόνο 45€

Περιλαμβάνει:

  • Κλινική Εξέταση από ειδικό Καρδιολόγο
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex καρδιάς
- Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος || από 70€ μόνο 48€
- Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος || από 60€ μόνο 45€
- Ορθοπαιδική εξέταση || από 70€ μόνο 40€
- Ρομποτικό πελματογράφημα || από 70€ μόνο 20€
- Βασικό Check Up || από 79€ μόνο 38€
- Λιπιδαιμικό Check-Up || από 36€ μόνο 10€
- Αιματολογικό check up για διαβήτη || από 38€ μόνο 29€
- Διαγνωστικός Εργαστηριακός Έλεγχος Παιδιών (Γενικό Check Up Παιδιών) || από 85€ μόνο 20€
- Check-Up Θυρεοειδούς || από 60€ μόνο 35€
- Ουρολογικός Έλεγχος || από 75€ μόνο 55€
- Ουρολογικός Έλεγχος 2 || από 60€ μόνο 45€

Για ραντεβού

Τηλ.: 2 100 100 100
contactathens@doctorcare.gr

Στα Πολυϊατρεία Doctor Care Θα βρείτε

"ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

για τις τρέχων ανάγκες ενδιαφερόμενων σε διαφορές ειδικότητες.

Οι τιμές των πακέτων ,τις περισσότερες φορές, είναι κάτω του κόστους και αυτό γιατί το το Doctor Care είναι Ιατρικό κέντρο με 13 ειδικότητες ιατρών με υπερσύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό καθημερινά στις εγκαταστάσεις του. Έτσι δεν χρειάζεται να παρέχει υπηρεσίες με συμβάσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες.