ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ dotor care

- Καρδιολογικός Έλεγχος || απο 80€ μόνο 45€

Περιλαμβάνει:

  • Κλινική Εξέταση από ειδικό Καρδιολόγο
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex καρδιάς
- Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος || απο 70€ μόνο 48€
- Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος || απο 60€ μόνο 45€
- Ορθοπαιδική εξέταση || απο 70€ μόνο 40€
- Ρομποτικό πελματογράφημα || απο 70€ μόνο 20€
- Βασικό Check Up || απο 79€ μόνο 38€
- Λιπιδαιμικό Check-Up || απο 36€ μόνο 10€
- Αιματολογικό check up για διαβήτη || απο 38€ μόνο 29€
- Διαγνωστικός Εργαστηριακός Έλεγχος Παιδιών (Γενικό Check Up Παιδιών) || απο 85€ μόνο 20€