Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Πρότυπη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας Doctor Care με συνεργάτες και στελέχη, καταξιωμένους και διακεκριμένους ιατρούς 13 ειδικοτήτων, υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρότυπες κτιριακές εγκαταστάσεις στο πλέον νευραλγικό σημείο της πόλης – Σύνταγμα – αποτελεί την πιο σημαντική Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Καλύπτει όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας εξυπηρέτησης σε πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία αλλά και στη διαχείριση ειδικών και χρόνιων ασθενειών.

Ταυτόχρονα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαρακτηριστικά απολύτως μετρήσιμα όσον αφορά τη δομή(ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδομές), τις διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του οργανισμού και παροχή υπηρεσιών υγείας) και τα αποτελέσματα (των δράσεων και των υπηρεσιών), ενώ η «διαρκής βελτίωση ποιότητας»  αποτελεί καθημερινή πρακτική.

Image

Παρέχει στο κοινωνικό σύνολο ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας εστιάζοντας:

  • Στην Άμεση, Αποτελεσματική, Ποιοτική εξυπηρέτηση
  • Στο υψηλό επίπεδο φροντίδας υγείας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
  • Στην πολύπλευρη ιατρική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού με τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων καθώς λειτουργούν ενοποιημένα 13 ειδικότητες
  • Στην έγκαιρη και έγκυρη ταχεία αντιμετώπιση κάθε επείγοντος περιστατικού
  • Στην ταχύτητα παραλαβής αποτελεσμάτων
  • Στην παρεμβολή-αρωγή των ταμείων ασφάλισης όπου αυτό είναι εφικτό και μόνο όταν είναι λειτουργικό(πχ στη συνταγογράφηση)
  • Στην άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ με ειδικό σχεδιασμό στην πρόσβαση και τις εγκαταστάσεις μας
Image

Εταιρικη Ευθυνη

Η Πρότυπη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας Doctor Care με απόλυτο σεβασμό στον Άνθρωπο και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης απέναντί του μέσα από το χώρο που υπηρετεί, δεν περιορίζεται στο αυστηρό πλαίσιο του Ιατρικού έργου της. Για τους Ανθρώπους του Doctor Care η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί συνειδητή επιλογή, πέρα από τις Ηθικές και Κοινωνικές Αξίες που διέπουν την εταιρία.

Με αυτή τη φιλοσοφία και στάση ζωής, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός πολυδιάστατου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που άλλοτε είναι ad hoc-όταν ανταποκρινόμαστε σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλοτε με τη μορφή συγκεκριμένων δεσμεύσεων προς Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία κλπ,  διαχρονικά.

Με βάση την πρακτική της σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, η Πρότυπη Μονάδα Doctor Care έχει ήδη από την έναρξη της λειτουργίας της εκπονήσει σχέδιο σημαντικών δράσεων και εκδηλώσεων με εφαρμογή στους πυλώνες της Αγοράς και της Αειφόρου Ανάπτυξης, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών με αποδέκτη πάντα τον Άνθρωπο.